Topogrāfija
Virszemes situācijas un inženiertīklu iegūšana, apstrāde
Izpildmērījumi
Būves vai inženierkomunikācijas topogrāfiskās informācijas plāns
Inženierģeodēzija
Ģeodēzisko darbu kontrole un būvju uzraudzība
Izpilddokumentācija
Darbu nodošanas - pieņemšanas akti un uzmērījuma plāni

Pakalpojumi

  1. Topogrāfiskais plāns un izpildmērījuma plāns
  2. Komunikāciju izpildmērījuma plāns
  3. Esošās situācijas uzmērīšana
  4. Repera ierīkošana
  5. Punkta nospraušana
  6. Būvasu izspraušana
  7. Izpilddokumentu un izejas datu sagatavošana
  8. Izpildmērījuma plāna saskaņošana un reģistrēšana ADTI
sertificēts speciālists
Ģeodēzisko darbu veikšanai
skan